t Motjeshof

Egem in West-Vlaanderen

In de prehistorie verbleven groepen mensen langere tijd in Egem. Ze wisten in het mesolithicum (8000-4000 voor Christus) al waar het goed verblijven was.

De plaatsnaam wordt in 1179 voor het eerst als “Hedenghem” vermeld in een schriftelijke bron. Er staat dan al bijna 200 jaar een kerk, gewijd aan de Heilige Germanus van Auxerre. Latere vermeldingen als Heedighem (1351), Hedeghem (1357) en Heedeghem (1383), Heeghem en Eeghem (in de 17e en 18e eeuw) leveren uiteindelijk vanaf 1937 de naam Eegem op. Na de Tweede Wereldoorlog kort men dat af naar Egem.

Het huidige, moderne Egem is een landelijk West-Vlaams dorpje. Een sfeervol dorpsplein met een handvol straten in het centrum.